fbpx

A – Toiminimen kirjanpidon AAKKOSET

ALVin – Toiminimen kirjanpidon aakkoset

A

Aineelliset hyödykkeet

Kiinteistöomaisuus; muun muassa rakennukset, rakentamattomat maa- ja vesialueet,

kiinteistöjen vuokraoikeudet sekä kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet.

Muita aineellisia hyödykkeitä ovat mm. atk-laitteistot, muut toimistokoneet ja -kalusto,

taide-esineet, rahakokoelmat, ajoneuvot sekä kiinteistöjen hoitoon tarkoitetut koneet ja laitteet.

 

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomiin hyödykkeisiin (omaisuuteen) kuuluvat vastikkeelliset oikeudet ja varat, esimerkiksi tavaramerkit, toimiluvat, patentit ja lisenssit.

 

ALV, Arvonlisävero

Arvonlisävero (lyhenne alv., alv tai ALV) on tuotteen tai palveluksen arvonlisää verottava vero, joka lisätään tuotteen myyntihintaan. Arvonlisävero on käytössä yli 150 maassa, muun muassa Suomessa ja muissa EU-maissa.[2] Eri maissa käytetään erisuuruisia veroprosentteja.

Suomessa arvonlisävero otettiin käyttöön kesällä 1994 seuraavan vuoden alusta alkaneen EU-jäsenyyden vuoksi, jolloin se korvasi liikevaihtoveron, jota ei ollut palveluissa.

Suomen yleinen arvonlisäveroprosentti on 24 %, joillakin hyödykkeillä on alennettu verokanta kuten 14 % (ruoat ja rehut) tai 10 % (lääkkeet, kulttuuripalvelut sekä tilatut lehdet)

Yritystoimintaa harjoittava yrittäjä, eli tuotteen/palvelun myyjä perii arvonlisäveron ostajalta myynnin yhteydessä.

 

ALV-numero

(ARVONLISÄVEROTUNNISTE = Y-TUNNUS = ALV-NUMERO (VAT NUMBER) = YRITYS- JA YHTEISÖTUNNUS)

Alv-numeroa saavat käyttää vain arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityt yritykset ja henkilöt. Alv-numero muodostetaan Y-tunnuksesta 1234567-8 lisäämällä sen alkuun kaksikirjaiminen maatunnus FI ja jättämällä tunnuksesta väliviiva pois: FI12345678

ALV-numero = Y-TUNNUS

Alv-numero on kansainvälinen vastine suomalaiselle y-tunnukselle. Sitä tarvitaan Euroopan unionin jäsenmaiden välisessä kaupassa.

YTJ, eli Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä, on palvelu, josta voit hakea tärkeää tietoa rekisteröidyistä yrityksistä ja päivittää omasi tietoja. Voit hakea yritystä sen nimellä tai y-tunnuksella, ja eteesi ilmaantuu kaikki yrityksen julkiset tiedot, kuten y-tunnus, yritysmuoto, kotipaikkakunta ja rekisterihistoria.

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus on annettava sähköisesti erikseen kultakin kalenterikuukaudelta. Yhteenvetoilmoitus voidaan antaa vain erityisestä syystä paperilomakkeella (jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta).

Yhteenvetoilmoituksen voi antaa joko OmaVero-palvelussa, tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa tai verkkolomakkeella Tyvi-palvelussa.

Arvonlisäverokanta

24 % Yleinen arvonlisäverokanta on (tilanne vuonna 2019),

14 % arvonlisäverokanta elintarvikkeista

10 % henkilökuljetuspalvelut

Arvonlisäverotunniste

(ARVONLISÄVEROTUNNISTE = Y-TUNNUS = ALV-NUMERO (VAT NUMBER) = YRITYS- JA YHTEISÖTUNNUS)

Arvonlisäverotunniste on alv-numeron kansainvälinen vastine suomalaiselle y-tunnukselle. Sitä tarvitaan Euroopan unionin jäsenmaiden välisessä kaupassa.

Arvonlisäverovelvollisuuden osoittava ALV-numero tarvitaan, kun elinkeinonharjoittaja käy kauppaa toisesta EU-maasta olevan elinkeinonharjoittajan kanssa. Rakennus- ja romualan käänteisen arvonlisäveromenettelyn mukaisissa laskuissa tulee olla merkittynä ostajan arvonlisäverotunniste (Y-tunnus).

Arvonlisäverotunnisteen muodostaminen

Suomalaiset arvonlisäverovelvolliset elinkeinonharjoittajat muodostavat ALV-numeronsa itse maatunnuksesta FI ja numerosarjasta, joka on Y-tunnus (yritys- ja yhteisötunnus) ilman kahden viimeisen numeron välissä olevaa väliviivaa. Jos Y-tunnus on 0765432-1, alv-numero on FI07654321.

Arvonlisäverotunnisteen käyttö

ALV-numeroa tulee käyttää laskussa ja muissa liiketoimeen liittyvissä asiakirjoissa seuraavissa arvonlisäverovelvollisten välisissä kaupoissa:

ALVin -kirjanpitopalvelu – Tominimen kirjanpitoon

Toiminimen yhdenkertaiseen  kirjanpitoon tarkoitettu verkkopohjainen -sovellus

ALVin ja teet kirjanpidon helposti ja nopeasti. Kuvaa ja tallenna kirjanpitoon kuuluvat paperiset tositteet ALVin mobiilisovelluksella tai ALVin-palvelussa.

REKISTETERÖIDY ILMAISEKSI JA KOKEILE!

LISÄTIETOJA PALVELUSTA!

HINNASTO!


Toiminimen kirjanpito helposti ja edullisesti

ALVinilla teet toiminimen kirjanpidon alkaen 14,90€ / kk