fbpx

Arvonlisäveron alarajahuojennus verovuodelta 2021

Kuka voi saada huojennusta?

Arvonlisäveron alarajahuojennus on verohelpotus niille yrittäjille ja yrityksille, jotka kuuluvat alv-rekisteriin ja joiden tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa.

Jos yrityksen liikevaihto on

  • enintään 15 000 euroa, yritys saa huojennukseen oikeuttavan arvonlisäveron kokonaan takaisin.
  • yli 15 000 euroa mutta alle 30 000 euroa, yritys saa huojennuksena osan arvonlisäverosta.

Koska huojennusta haetaan?

Ilmoita alarajahuojennuksen tiedot arvonlisäveroilmoituksella. Arvonlisäveron verokautesi ratkaisee, ilmoitetaanko tiedot kalenterivuoden vai tilikauden viimeisen verokauden arvonlisäveroilmoituksella.

Verokausi Milloin pitää hakea
kuukausi tilikauden viimeisen kuukauden arvonlisäveroilmoituksella (esim. joulukuu)
neljännesvuosi kalenterivuoden viimeisen neljänneksen (loka-joulukuun) arvonlisäveroilmoituksella
vuosi kalenterivuodelta annettavassa arvonlisäveroilmoituksessa


Kuinka paljon huojennusta voi saada?

Kun huojennukseen oikeuttava liikevaihto on 15 000–30 000 e, huojennus lasketaan seuraavalla laskukaavalla:

arvonlisävero – (liikevaihto – 15 000 e) x arvonlisävero
15 000 e

Laskukaavassa liikevaihto tarkoittaa huojennukseen oikeuttavaa liikevaihtoa ja arvonlisävero huojennukseen oikeuttavaa arvonlisäveroa.

Jos huojennukseen oikeuttava liikevaihto on enintään 15 000 euroa, laskukaavaa ei käytetä. Alarajahuojennuksen määrä on silloin sama kuin huojennukseen oikeuttava arvonlisävero.

Löydät laskurin huojennuksen laskemiseen täältä.

Miten kirjataan?

Arvonlisäveron alarajahuojennus on tuloverotuksessa veronalaista tuloa. Huojennus on sen tilikauden tuloa, jonka aikana oikeus huojennukseen on syntynyt.

Poikkeuksena ovat maksuperusteista kirjanpitoa noudattavat. Heille huojennus on veronalaista tuloa sinä vuonna, kun Verohallinto palauttaa huojennuksen. Jos maksuperusteista kirjanpitoa pitävä vähentää huojennuksen määrän verokaudelta maksettavaksi tulevasta verosta, huojennus on sen verovuoden tuloa, jonka aikana kyseisellä arvonlisäveroilmoituksella ilmoitettu vero olisi erääntynyt maksettavaksi.

Huojennus kirjataan ALViniin liiketoiminnan muuksi tuotoksi (alv0%) ja ilmoitetaan veroilmoituksen kohdassa ”Saadut tuet ja avustukset”.


Toiminimen kirjanpito helposti ja edullisesti

ALVinilla teet toiminimen kirjanpidon alkaen 16,90€ / kk

Yrittäjät jäsenyritys Suomessa valmistettu